Фото Миргород :: mirgorod.com.ua

Павло Животовський – напівзабутий миргородський полковник

Людмила РОЗСОХА

Павло Животовський – напівзабутий миргородський полковник

Реєстр Війська Запорізького 1649 року фіксує імена кількох козаків на прізвище Животовський у Веприцькій, Гадяцькій і Рашівській сотнях Полтавського полку [1]. Не виключено, що з тих країв походив і майбутній український військовий і державний діяч періоду Руїни, миргородський полковник Павло Животовський.

У 1659 – 1660 роках П. Животовський перебував на уряді гадяцького полкового сотника, а вже навесні року 1661 він узяв до рук пірнач миргородського полковника, здобувши його на деякий час між двома періодами правління миргородського полковника Павла Охрімовича Апостола. Миргородський полк у той час підпорядковувався наказному гетьманові Лівобережної України Якиму Сомкові [2].

В 1663 – 1672 роках Животовський посідав різні військові уряди: гадяцького полковника, наказного генерального обозного (восени 1663 року), генерального судді – з перервами [3].

На початку 1664 року він очолив оборону Глухова від коронних військ, які діяли під орудою польського короля Яна II Казимира. Восени 1665 року ми знову бачимо Павла Животовського гадяцьким сотником, а в лютому наступного року він уже – військовий суддя.

Гадяччина у XVII – XVIII століттях була відома як один із осередків антимосковської опозиції. Промовистим є випадок, який стався 20 вересня 1665 року. Московські «ратні люди», які осіли постоєм у Гадячі, напали на садибу гадяцького сотника Павла Животовського. На чолі нападників-московитів стояв прапорщик Яган Шпиголь. Саме він, як свідчить документ того часу, «с солдаты двора его [тобто, Животовського – Л.Р.] добывали – хотели убить». Наступного дня сотник пішов скаржитися до російського воєводи Протасьєва, але той «управи не дав». Після цього наскоку розпочалася ціла низка сутичок невдоволених гадячан із «ратними людьми» [4].

У липні – серпні 1678 року Павло Животовський, колишній миргородський і гадяцький полковник та генеральний суддя, став наказним гетьманом і очолив потужну козацьку залогу під час облоги Глухова турецько-татарськими військами. За деякими даними, життя Павла Животовського закінчилося 1699 року. Це ім’я із славетної когорти миргородських козацьких полковників ще чекає свого повного повернення із забуття.

Примітки.

1. Реестра всего Войска Запорожского… 1649 г. – М., 1875. – С.298, 299, 302.

2. Дашкевич Я. Гетьманська Україна // Пам’ятки України. – 1990. – №2. – С.13.

3. Кривошея В. Українська козацька старшина. Частина І. Урядники гетьманської адміністрації: Реєстр. – К., 1997. – С.6–7.

4. Оглоблин Н. Розыск 1666 г. о злоупотреблениях московских ратных людей в Малороссии // Киевская старина. – 1895, декабрь. – С.282.

2001 р.